1 Thessaloniciens4:7

« Car Dieu ne nous a pas appelés à l`impureté, mais à la sanctification. »

1 Tesalonik4:7

« Bondye pa rele nou pou nou viv nan vye kondisyon lèd. Men, li rele nou pou nou viv yon jan ki dakò ak volonte li. »

English: 1 Thessalonians4:7

« For God called us not for uncleanness, but in sanctification. »