Actes  2:42

« Ils persévéraient dans l`enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. »

Travay 2:42

« Yo pase tout tan yo ap koute sa apòt yo t’ap moutre yo, yo t’ap viv ansanm tankou frè yonn ak lòt, yo reyini pou separe pen an bay tout moun, epi yo t’ap lapriyè. »

 Acts 2:42

« They continued steadfastly in the apostles` teaching and fellowship, in the breaking of bread, and prayer. »